Uw welzijn, onze zorgen

Wondzorg

Alle trauma- en postoperatieve wonden.
Ook alle soorten doorligwonden.

Hygiënische verzorging

We bieden hulp bij dagdagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden om uw comfort en welzijn te waarborgen.

Inspuitingen

Het toedienen van geneesmiddelen, vaccinaties, insuline of andere behandelingen die via injecties worden gegeven.

Palliatieve zorg

Opgeleid in palliatieve zorg om patiënten met ernstige ziekten en hun families te ondersteunen.

Postoperatieve zorg

Na een operatie staan we voor u klaar om u te helpen herstellen en ervoor te zorgen dat u de juiste zorg en ondersteuning krijgt tijdens uw revalidatie.

Chronische ziektebeheer

Als u een chronische aandoening heeft, kunnen we u helpen bij het begeleiden van uw gezondheid, het bijhouden van medicijnen en het monitoren van symptomen.

Compressietherapie

Het aanbrengen van bandages en aan- en uitdoen van steunkousen.

Stomazorg

Het vervangen van alle soorten stomaplaten zoals urostoma, colostoma om complicaties en infecties te voorkomen.

Gespecialiseerde zorgen

Specifieke handelingen zoals dialyse & diabetes zorg.
Ook poortkatheters, pijnpompen en intraveneuze zorg.

Educatie en advies

We delen graag onze kennis om u en uw familie te informeren over uw welzijn en hoe u hiermee kunt omgaan.

Multidisciplinaire samenwerking

We staan ook steeds nauw in contact met uw behandelende arts, specialist, kinesist of onze vaste podoloog Aline Beernaert om uw gezondheidstoestand en parameters te rapporteren.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op met ons.

Download hier de wettelijk bepaalde tarieven voor geconventioneerde verpleegkundige zorg.